Kwaliteit en registraties praktijk Oprel

Registraties en lidmaatschappen Danielle Oprel

AGB-codes

  • AGB-zorgverlenerscode: 94-009981
  • AGB-praktijkcode: 94-58192

Kwaliteitsstatuut

Elke psychotherapiepraktijk kent een verplicht kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut van praktijk Oprel is bij de praktijk op te vragen.

Visitatie LVVP

Op 15 juni 2013 is het psychotherapie-onderdeel van de praktijk gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP. De praktijk voldeed volledig aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze beoordeling was vijf jaar geldig.

Kamer van Koophandel

51591383

Danielle Oprel