Psychotherapie bij praktijk Oprel

Omdat ik tijdelijk verbonden ben aan een groot wetenschappelijk onderzoek, neem ik op dit moment geen nieuwe patiënten aan. Afspraken met oud-patiënten blijven van kracht: bel mij als u mij wilt spreken.

In geval van crisis wendt u zich tot de huisarts (’s avonds, ’s nachts en in het weekend via de huisartsenpost).

Danielle Oprel