Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Misschien zijn er misverstanden die we in een gesprek kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan help ik u zo goed mogelijk om de therapie af te ronden en – indien gewenst – om een goede vervolgbehandeling elders te zoeken. Lukt het niet om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan hebt u verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling
Als u een klacht hebt over uw therapie dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De naam van de coördinator kunt u bij de LVVP opvragen. www.lvvp.info

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt? Dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege
Een klacht over een geregistreerde psychotherapeut kunt u indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit is mogelijk tot tien jaar na het handelen – of het nalaten daarvan – door de psychotherapeut.